Sipariş Bilgilendirme

Sayın
Sipariş detay bilgileri aşağıdadır.  Siparişiniz ile ilgili sorunlarınızda  sipariş numaranızı (............) bildirmeyi unutmayınız.
 

Kullanıcı Bilgileri:

Adres Bilgileri:

 

Ad:
Email:
Firma Adı::
Vergi No:: [VergiNo]
Vergi Dairesi:: [VergiDairesi]

 

Teslimat Adresi 
Adres:
Semt/İlçe: 
Şehir: 
Ülke: 
Posta Kodu: 
Telefon: 
Cep Telefonu:

Fatura Adresi 
Adres:
Semt/İlçe: 
Şehir: 
Ülke:
Posta Kodu: 
Telefon: 
Cep Telefonu:

 

Sipariş Bilgileriniz:

Ödeme Şekli: 
Sipariş Tarihi: 
Sipariş No:
Sipariş Notlarınız:

Ürün Kodu

Ürün Adı

Adet

Fiyat

İndirim

KDV

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

Sepet Toplamı:

 

Toplam KDV:

 

Kargo Ücreti:

 

Kredi Kartı Vade Farkı:

 

Genel Toplam:

 

SATIŞA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME METNİ
SATICI'YA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı: 

Güven AVM Kırtasiye Otomotiv Gıda Ltd. Şti.

Adresi:

Bağdat Cad. Yeşilbahar Sok. No:1/A Çiftehavuzlar - Kadıköy / İSTANBUL

Tel. : 

0 216 385 61 33 – 0 216 478 63 43

0 552 375 12 47

Faks :

0 216 360 75 77

Email :

[email protected]

* Tüketicimiz tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

ÜRÜN BİLGİLERİ:


Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler ............ Tarihine kadar geçerlidir.
Marka/ Model :


Satış Fiyatı (KDV dahil) : 

 

Kargo Ücreti : 

 

Ödeme Şekli ve Planı :

 

Teslimat Adresi :

 

Teslim Edilecek Kişi :

 

Fatura Adresi :

 

 EFT - HAVALE BİLGİLERİ
 

Ziraat Bankası

 Çiftehavuzlar

TR95 0001 0015 2086 4153 7250 01

Halk Bankası

Göztepe

TR83 0001 2009 8540 0010 2604 35

Vakıfbank

Moda

TR36 0001 5001 5800 7309 7675 86

İş Bankası

Kızıltoprak

TR61 0006 4000 0011 0710 8218 95

Teb

Çiftehavuzlar

TR09 0003 2000 0000 0077 5460 21

Finansbank

Kızıltoprak

TR03 0011 1000 0000 0041 5917 26

Şekerbank

Kadıköy

TR93 0005 9012 5013 0125 0016 16

Akbank

Çiftehavuzlar

TR09 0004 6001 3888 8000 1198 57

Yapı Kredi Bankası

Göztepe Park

TR63 0006 7010 0000 0055 0602 38

Denizbank

Kızıltoprak

TR42 0013 4000 0158 1663 4000 01ÜRÜN TESLİMİ
Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ ’ye yani ALICI ’ya veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda Ürün Bilgileri başlıklı maddede yazan kargo ücreti ALICI tarafından ödenir. Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise ALICI, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’ya bildirmek zorundadır.

CAYMA HAKKI
TÜKETİCİ ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ’ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI ’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

HÜKÜM
Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Tüketici, belgeyi imzalamadıkça mesafeli satış sözleşmesi akdedilemez. İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret belge, 11.1.2017 tarihinde SATICI tarafından düzenlenmiştir.
Ben Tüketici/Alıcı olarak, İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.


Adı- Soyadı:
E-mail:
Tarih:
İmza:

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
a)  
www.guvenkirtasiye.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Sahrayıcedit Mah. İnönü Cad. No:15/1-2 34734 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Güven AVM Kırtasiye Otomotiv GıdaLtd. Şti.  (Bundan böyle “Güven Kırtasiye” olarak anılacaktır).
b) 
 www.guvenkirtasiye.com.tr   internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Güven Kırtasiye’nin sahip olduğu internet sitesi  
www.guvenkirtasiye.com.tr ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


3.1.  Üye, 
www.guvenkirtasiye.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Güven Kırtasiye’ nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2.  Üye, Güven Kırtasiye tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Güven Kırtasiye’ ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Güven Kırtasiye’ in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3.  Üye  
www.guvenkirtasiye.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4.  Üye,  
www.guvenkirtasiye.com.tr   internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. 
 www.guvenkirtasiye.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Güven Kırtasiye’ le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Güven Kırtasiye’ in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6.  Güven Kırtasiye, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,  
www.guvenkirtasiye.com.tr   internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Güven Kırtasiye’ den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7.  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8.  İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Güven Kırtasiye’ i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Güven Kırtasiye’ in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9.  Güven Kırtasiye’ nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Güven Kırtasiye’ nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. 
 www.guvenkirtasiye.com.tr   internet sitesi yazılım ve tasarımı Güven Kırtasiye mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11.  Güven Kırtasiye tarafından  
www.guvenkirtasiye.com.tr   internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12.  Güven Kırtasiye kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Güven Kırtasiye, üyenin  
www.guvenkirtasiye.com.tr   internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.13.  Güven Kırtasiye’ ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Güven Kırtasiye tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, Güven Kırtasiye’ e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Güven Kırtasiye tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Güven Kırtasiye tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Güven Kırtasiye’ in kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Güven Kırtasiye’ i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Güven Kırtasiye’ nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
3.14.  Güven Kırtasiye, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Güven Kırtasiye’ e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Güven Kırtasiye ve Güven Kırtasiye web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.15.  Güven Kırtasiye web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Güven Kırtasiye web sitesi' ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16.  Güven Kırtasiye, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Güven Kırtasiye web sitesi' nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17.  Güven Kırtasiye, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18.  Taraflar, Güven Kırtasiye’ e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.19.  Güven Kırtasiye, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Üye Bilgilerim” bölümündeki “Mesaj Servisi” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.


4. Sözleşmenin Feshi


İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Güven Kırtasiye tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Güven Kırtasiye üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


5. İhtilaflarınn Halli


İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


6. Yürürlük


Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR